Telefon
WhatsApp
  • 02 Nisan 2020, 21:19
KENTSEL DÖNÜŞÜM

• Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm
• Kentsel Dönüşüm Nedir?
• Neden Kentsel Dönüşüm?
• Kentsel Dönüşümden Nasıl Faydalanabilirim?
• Kentsel Dönüşüm Avantajları Nelerdir?
• 12 Adımda Kentsel Dönüşüm
• Bilgi Almak İstiyorum
• Projeler

Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm
Kentsel dönüşüm kapsamında, bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik binanızın yenileme sürecindeki tüm işlemlerin uzman kadromuz tarafından hazırlanması olacaktır. İsterseniz sadece danışmanlık, isterseniz proje geliştirme ve isterseniz riskli eski yapılarınızın yeniden güven içinde dönüşümü için “Anahtar Teslimi Kentsel Dönüşüm Projesi” hizmeti vermekteyiz. Yani kentsel dönüşüm sürecinin her aşamasında istediğiniz kadar size yardımcı olmak için buradayız. Komple çözüm olarak, binalarını yenilemeye karar veren kat maliklerimizin yapılarını; en iyi mimarlık ve mühendislik çözümleri ile firmamız garantisinde anahtar teslim yeniliyoruz.
-Mevcut yapının risk analiz raporunun hazırlanması
-Yeni yapıya ait avan ve uygulama proje hazırlanması
-Ruhsat projelendirme, izin işlemleri ve iskan alımı
-Keşif hazırlanması
-Onaylı projenin müteahhit firmaya gerek duymaksızın firmamız tarafından uygulanması
KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?
Bütünleşik ve kapsamlı bir süreç olan kentsel dönüşüm; sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesi ve çözülmesi için ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel koşulların dikkate alınarak projelendirilme sürecidir. Konut, iş yeri, okul ve bunun gibi yerleşim alanlarını kapsayarak temelinde bütüncül bir yaklaşımla kent planlamasını ele almaktadır. Sağlıklı yapı üretimi herkesin ortak olarak üzerinde durduğu bir konudur. Güvenilir kentler kurabilmek ve sağlıklı bir çevre oluşturabilmek adına süreçte yer alacak tüm aktörlerin bu doğrultuda bilinçlenmesi ve finans kaynakları oluşturulmalıdır. Kısacası belirli bir süreç içerisinde sistematik ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirilen değişimlere 'kentsel dönüşüm' denmektedir. Bu bağlamda dünyada ve Türkiye'de pek çok projeler ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu projeler rant elde etmeyi değil; öncelikli olarak can güvenliğini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemesi gerekmektedir.
NEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM?
Amaç; kent kimliği korunarak sağlıklı, güvenli ve çağdaş ihtiyaçlara uygun olacak şekilde yaşam alanları sağlamaktır. Dönüştürülen bu alanlarda toplumsal koşullar dikkate alınarak kentsel ihtiyaçlar ve yaşam koşulları canlandırılıp iyileştirilmektedir. Türkiye özellikle deprem olmak üzere pek çok doğal afetin yaşandığı, can ve mal kayıplarının olduğu bir ülkedir. Büyük şehirler başta olmak üzere yapıların birçoğu kaçak olarak üretilmiştir. Bir kısmı da mühendislik hizmeti almış olmasına karşılık yeterli denetim yapılmadan inşa edildikleri için imarlı veya imarsız ruhsata aykırı olarak üretilmişlerdir. Bu nedenler sonucunda oluşan 'kentsel dönüşüm' bağlamında üretilecek olan yapıların depreme dayanıklı ve güvenilir olması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm yalnızca riskli yapılarda değil; aynı zamanda niteliksiz ve standartların altındaki yapılarda da uygulanmaktadır. Nüfus yapısı ve yoğunluğu dikkate alınarak; toplumu ve kenti kimliksizleştirmeyen bir dönüşüm hedeflemek gerekmektedir. Dönüştürülen bölgedeki insanların ihtiyaçları gözetilerek imar hakları korunmalıdır. Aynı zamanda mevcut yapı stokları göz önüne alınarak dönüşüm sürecindeki öncelikler belirlenmelidir. Bu süreç yalnızca imar planlamasına indirgenmemeli; kent kimliği korunarak kentin çağdaş ihtiyaçlarına uygun olarak canlandırılması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bütüncül bir anlayışla tüm dünyada geleceğe yönelik toplumsal öngörüler oluşturulmalı ve geleceğin koşulları, dinamikleri detaylı analizlere dayanmalıdır.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN NASIL FAYDALANABİLİRİM?
Riskli bir yapıda veya bölgede yaşadığınızı düşünüyorsanız kentsel dönüşüm projelerinden yararlanmanız oldukça kolaydır. Bunun için bir dilekçe ile başvuruda bulunarak binanızın riskli olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Deprem risk raporu, yapının güvenliğini teyit eden belgedir. Bu nedenle raporda mevcut yapının riskli olduğu belirtilmelidir. "Deprem Risk Raporu" alınabilmesi için binadan bir kişinin yetkili bir kuruluşa başvuruda bulunması kanunen yeterli olup, bina ortak kararına gerek yoktur. Risk raporu alındığı taktirde yapıda 2/3 çoğunluk sağlandığı zaman, kentsel dönüşüm için gereken oran sağlanmış olmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARI NELERDİR?
Ömrünü tamamlayan yapılar yıkılarak yeniden inşa edilmekte veya güçlendirme yapılmaktadır. Böylelikle bina sakinleri deprem, afet gibi durumlarda riski en az duruma indirerek can ve mal güvenliklerini sağlamış olmaktadır. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm hakkı kazanan mülk sahipleri; tapu ücreti, belediye resim ve noter ücretleri ile harç bedellerinden muaf tutularak pek çok avantaja sahip olmaktadır. Kredi desteği ile kira yardımı da bu önemli avantajlardandır.
12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM
1- Mevcut binanıza ait statik-mimari proje temini için Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurularak arşivden temin edilir.
2- Bina Deprem Risk Raporu almak için mevcut binaya ait projeler, mülk sahibi tapu fotokopisi (kat mülkiyetiniz yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi ve Tapu Müdürlüğü’nden binadaki hak sahiplerinin listesini gösterir takyidat belgesi ile birlikte MEŞALE İNŞAAT’a başvuru yapılır.
3- Bakanlık Yetkili Kuruluşlarından Meşale İnşaat teknik ekibinin binanızda yaptığı çalışmalar, analizler ve tespitler sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır. 4- Hazırlanan Deprem Risk Raporu onay için bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir üst yazı ile sunulur.
5- Bakanlık; Deprem Risk Raporunu eksik bulunmaması durumunda onaylayıp resmi bir yazı ile bildirir. Binanızın rapor sonucuna göre riskli ise; tapu kütüğüne “Riskli Yapı” şerhi Bakanlık Tapu Müdürlüğü tarafından işlenir. (Alım-satım yapılabilmektedir, bu şerh yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.)
6- Bakanlık onay yazısının size tebliğinden sonra binanız riskli ise bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. Bahsi geçen binanın nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptırılacağının kararının alınması gerekmektedir.
7- Bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı olarak Bina Ortak Karar Protokolü bir dilekçe ile birlikte sunulur. 8- Yeniden inşaatın yapılması için tüm projeler hazırlanarak ilgili belediyelerden ruhsat alınır.
9- Kentsel Dönüşüm Kredisi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan banklara binanızın yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için başvuru yapılır. Kat malikleri Kentsel Dönüşüm Kredisi veya Kentsel Dönüşüm kira yardımından sadece birini tercih edebilirler.
10- Bakanlık İl Müdürlüğü’ne Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için başvurulur. Riskli binadaki mülk sahipleri 18 aya kadar geri ödemesiz kira yardımı alabilirler.
11- Bahsi geçen binanın yeniden inşaatı veya güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile sözleşme yapılarak yeni binanızın inşaatına başlanır.
12- Bağlı olduğunuz belediyeden projesi tamamlanan binanıza ait; yeni yönetmeliklere uygun, depreme dayanıklı ve projesine uygun yapılmış anlamına gelen iskanlı tapularınız alınır.

Paylaş

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! 05055476865

BİZ SİZİ ARAYALIM